TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Application deadline date has been passed for this Job.

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

 • Ngày đăng:20/06/2019
 • Lượt xem 320
0 Đơn xin việc
 • Mức lương Thoả thuận
  Kinh nghiệm 3 năm
  Chức vụ: Chuyên viên
 • Số lượng cần tuyển: 2
  Yêu cầu bằng cấp: Đại học
  Yêu cầu giới tính: Nữ
Mô tả công việc

– Giúp việc cho Chủ tịch HĐQT trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tập đoàn

– Tiếp cận các thông tin chỉ đạo của Chủ tịch; đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các bộ phận

– Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Chủ tịch với các bộ phận và ngược lại

– Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt

– Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các bộ phận

– Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty

– Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Chủ tịch

– Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch

– Trợ giúp Chủ tịch trong công tác đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện được phân công