Account Manager- OOH Division

Application deadline date has been passed for this Job.

Account Manager- OOH Division

 • Ngày đăng:31/05/2019
 • Lượt xem 347
0 Đơn xin việc
 • Mức lương Thoả thuận
  Kinh nghiệm 3 năm
  Chức vụ: Quản lý
 • Số lượng cần tuyển: 1
  Yêu cầu bằng cấp: Đại học
  Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Mô tả công việc

1. Các công việc quản lý và giámsát:

– Điềuhành hoạt động của bộ phận.

– Quảnlý và giám sát nhân sự của bộ phận do mình quản lý, chịu trách nhiệm về tiến độvà chất lượng công việc chung trước Ban Giám Đốc (BGĐ).

2. Các công việc chuyên môn:

– Chịutrách nhiệm xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh (KD) của Côngty trong mảng KD được giao.

– Xâydựng và duy trì các mối quanhệ với khách hàng, chiến lược thu hút khách hàng, mở rộng khách hàng và thiếtlập các mối quan hệ.

– Xâydựng các phương án KD, mở rộng và phát triển lĩnh vực hoạt động, điều phối thựchiện các chương trình về quảng cáo.

– Chịutrách nhiệm mức cao nhất về kết quả KD và KPIs của phòng.

– Quảnlý, phân cấp công việc và đôn đốc tình hình hoạt động thực hiện của các bộ phậnKD.

– Thựchiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BGĐ.

3. Trách nhiệm:

– Đàotạo và nâng cao chất lượng nhân lực phòng.

– Báocáo công việc tuần và báo cáo chuyên môn định kỳ/theo phát sinh đúng yêu cầu vàthời hạn.

4. Quyền hạn:

– Thamgia tuyển dụng, trực tiếp đánh giá, điều động công việc…nhân viên bộ phận mìnhquản lý.

– Yêucầu các phòng ban khác phối hợp công việc và hoàn thành tiến độ.

– Tiếpcận, tham khảo các thông tin cần thiết cho công việc.

– Dựtrù và sử dụng ngân sách, kinh phí bộ phận do BGĐ thông qua, phê duyệt.